Su Ukraina!

Kompensacijos

Kur kreiptis dėl būsto kompensacijos apgyvendinus Ukrainos karo pabėgėlius?

Dėl kompensacijos reikia kreiptis į savivaldybės administraciją, kurioje registruotas būstas ar kitos gyventi tinkamos sąlygos. Savivaldybių kontaktus rasite čia.

Kokie dokumentai yra reikalingi norint gauti kompensaciją apgyvendinus Ukrainos karo pabėgėlius?

  • Kompensacija yra skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims sudarius su ukrainiečiais būsto panaudos sutartį (panaudos sutarties pavyzdys: https://teisesvartai.lt/dokumentai/panaudos-sutartis/) Panaudos sutartyje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas (būsto savininkas).

  • Siekiant gauti kompensaciją reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje registruotas būstas, administraciją ir pateikti laisvos formos arba savivaldybės nustatytos formos prašymą dėl kompensacijos skyrimo.

  • Kartu su prašymu reikia pateikti pagal Civilinio kodekso reikalavimus sudarytą būsto panaudos sutartį ar jos kopiją, kurioje nurodytas panaudos gavėjo: vardas, pavardė, asmens kodas arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas), gimimo data (jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

Kas gali pasinaudoti kompensacija už Ukrainos karo pabėgėlių apgyvendinimą?

Kompensacija gali pasinaudoti šalies gyventojai ar verslas, kurie leido arba leis karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi būstuose, viešbučių, poilsio, gydymo, sodų paskirties patalpose.

Kokią kompensaciją už Ukrainos karo pabėgėlio apgyvendinimą galima gauti?

Kompensacijos dydis už būsto suteikimą ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų:

  • Už vieną apgyvendintą asmenį iš Ukrainos bus mokama 150 eurų.

  • Už kiekvieną kitą, apgyvendintą tame pačiame būste, po 50 eurų per mėnesį. Pvz.: jeigu apgyvendinta 4 asmenų šeima, kompensacijos dydis skaičiuojamas taip: 150+50+50+50= 300 eurų.

  • Išmokos dydis nepriklauso nuo to, kurioje Lietuvos vietovėje yra būstas.

Kiek laiko bus mokama kompensacija už Ukrainos karo pabėgėlio priėmimą?

Pirmąjį mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius būstų ir patalpų savininkai turėtų priimti neatlygintinai. Kompensacija būtų mokama nuo antro mėnesio, tačiau ne daugiau kaip už 3 mėnesius.

Jei ukrainiečius priėmiau gyventi dar prieš įsigaliojant kompensacijų tvarkai, t,y. iki balandžio 1 d., ar vis tiek galėsiu gauti kompensaciją?

Taip. Kompensacija nuo balandžio 1 d. bus suteikiama visiems šalies gyventojams ar verslams, kurie leido pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi gyvenamuosiuose būstuose

Ar prašymą dėl Ukrainos karo pabėgėlio priėmimo kompensacijos galima pildyti internetu?

  • Prašymai gali būti siunčiami savivaldybėms elektroniniu paštu (savivaldybių kontaktus galite rasti čia: https://www.lrvalstybe.lt/savivaldybes)

  • Prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto (turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu) taip pat asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Reikiamų dokumentų sąrašas pateikiamas skiltyje: Kokie dokumentai yra reikalingi norint gauti kompensaciją apgyvendinus Ukrainos karo pabėgėlius?

  • Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kaip teisingai užpildyti nuomos sutartį apgyvendinant ukrainiečius?

Išnuomojant būstą Ukrainos karo pabėgėliams, lygiai taip pat, kaip ir išnuomojant vietiniams gyventojams, nuomos sutartyje būtina tiksliai aprašyti nuomojamą turtą: išnuomojamų patalpų adresą, kambarių ir kitokių patalpų skaičių, bendrą plotą, patalpose esančią įrangą, priklausinius ir naudojimosi bendromis patalpomis sąlygas, nuomos mokesčio dydį ir šio mokesčio mokėjimo tvarką (įskaitant terminus), atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus tvarką.

Turite klausimų ar pasiūlymų?

Šio puslapio tikslas pateikti svarbiausią informaciją susijusią su pagalba Ukrainai ir jos žmonėms.

Jeigu turite idėjų kaip galėtume pagerinti Jūsų patirtį ir papildyti svetainės turinį, kviečiame susisiekti.